Cared-4 – Betrekken van familie en naasten bij de aanpak van onbegrepen gedrag en pijn bij dementie

Welbevinden
English text below

In dit project passen wij een stapsgewijze multidisciplinaire methode (STA OP!) aan die onbegrepen gedrag en pijn aanpakt bij verpleeghuisbewoners met dementie door familie meer te betrekken.

Inhoud onderzoek

Het doel van dit project is te onderzoeken hoe familie betrokken kan worden bij de zorg voor hun naaste met dementie in het verpleeghuis en in het bijzonder bij de aanpak van onbegrepen gedrag en pijn. Hiervoor worden de volgende studies uitgevoerd:

  • 1. Een kwalitatieve studie naar de ervaringen met familiebetrokkenheid in het Namaste Familieprogramma;
  • 2. Een literatuurstudie naar best practices voor het betrekken van naasten bij interventies gericht op onvervulde behoeften van bewoners met dementie in het verpleeghuis;
  • 3. Een mixed-methods onderzoek om de STA OP!-methode aan te passen door naasten meer te betrekken bij de aanpak van onbegrepen gedrag en pijn. Dit mixed-methods onderzoek omvat:
    • de ontwikkeling van de aangepaste STA OP!-methode in samenwerking met naasten, zorgverleners en ervaringsdeskundigen;
    • implementatie en evaluatie van de aangepaste STA OP!-methode.

 

Gepresenteerd op
– Namaste Care International Conference online 2021

Read this text in English:

CARED-4 - Family involvement in a stepwise multidisciplinary intervention for challenging behaviour and pain in advanced dementia.

This project expands a stepwise intervention that addresses challenging behaviour and pain in nursing home residents with dementia by involving family caregivers.

The aim of this project is to explore how family can be involved in the care for their relative with dementia, especially in the management of challenging behaviour and pain.

To this end we perform:

  • a qualitative study examining the experiences with family involvement in the Namaste Care Family Program;
  • a literature review on best practices for involving family caregivers in interventions aimed at unmet needs of people with dementia in nursing homes;
  • a mixed-methods study to modify the STA OP! intervention in order to enhance family caregivers’ involvement in managing challenging behaviour and pain.

 

This mixed-methods study includes:
a) development of a modified STA OP! intervention in collaboration with family caregivers, healthcare professionals and experts by experience;
b) implementation and evaluation of the modified STA OP! intervention.