Cliëntparticipatie

HerstelWelbevinden
English text below

Cliëntparticipatie in onderzoek binnen de langdurige zorg. Onderzoek vóór de cliënt, mét de cliënt. Een onderzoek met als doel het ontwikkelen van een methode om cliëntparticipatie in onderzoek breed toepasbaar te maken.

Inhoud onderzoek

Cliëntparticipatie in onderzoek betekent samenwerking (co-creatie) met cliënten (vertegenwoordigers) in alle fasen van het onderzoek: vanaf het vaststellen van het onderzoeksonderwerp tot aan het meeschrijven aan (wetenschappelijke) publicaties en het delen van kennis. Aangetoond is dat participatie leidt tot onderzoeksvragen die relevant zijn voor de doelgroep, gebruiksvriendelijke informatie, doelgroepgerichte interpretatie van resultaten, betere verspreiding en implementatie van de resultaten. Binnen de intramurale langdurige zorg is deze participatie even relevant als in andere zorgsectoren, maar nog verre van vanzelfsprekend.

In dit onderzoek willen we in co-creatie een methode (werkwijze) voor cliëntparticipatie ontwikkelen. Het onderzoek richt zich specifiek op  de verpleeghuiszorg. Participatief onderzoek is een reflectief en cyclisch proces, waarin het leren van en met elkaar centraal staat met als doel verandering te bewerkstelligen. Via de methode hopen we dan ook verandering in gang te zetten en bij te dragen aan onderzoek mét de cliënt in plaats van over de cliënt. Opdat de waarden, perspectieven en context gebonden behoeften van cliënten, die onlosmakelijk verbonden zijn met de klinische zorgpraktijk, eveneens een gelijkwaardige plek krijgen binnen wetenschappelijk onderzoek, van fundamenteel medisch tot kwalitatief onderzoek.

Read this text in English:

Participation in research

Participation in research of persons with dementia and residents in long-term care facilities. A study aiming to design an approach to involve older care home residents and people living with dementia in scientific research. Research with the client, by the client.

Participation of persons living with dementia and residents in long-term care facilities in research involves collaborating (co-creation) with clients (representatives) in all phases of the research process: from setting the research agenda to co-authoring (scientific) publications and disseminating research outcomes. Participation of the public, users, and patients in scientific research is increasingly recognized as resulting in research questions that correspond with the needs of the target group, target-group focused interpretation of results, better dissemination and implementation of research outcomes. However, participation of people living with dementia and residents in long-term care, although no less important, is less developed than for other patient groups.

In this research project we aim to develop and design, in co-creation with the target group, an approach to involve older care home residents and people living with dementia in scientific research. Participatory research is a reflective and cyclical process, in which learning with and from each other is essential. The objective of participatory approaches is not merely understanding, but also change and improvement. By developing a meaningful approach for participation in research, we aim to contribute to research ‘in collaboration with’ the client, rather than solely ‘about’ the client. So that the values, lived experience and context-specific needs of clients, which are intrinsically linked to healthcare practices, are equally included in scientific research, ranging from fundamental (bio)medical to qualitative research.