Communicatie over de laatste levensfase

Welbevinden

Communicatie over de laatste levensfase en het levenseinde met patiënten met dementie en hun naasten: welke morele overwegingen beïnvloeden het handelen van artsen? Onderzoek gericht op morele overwegingen die van invloed zijn op het aangaan en vervolgen van het gesprek van de arts met de patiënt met dementie en diens naaste. Over wat er werkelijk toe doet in deze laatste levensfase.

Inhoud onderzoek

Het onderzoek richt zich op advance care planning en communicatie tussen arts en de patiënt met dementie en diens naaste. Dit gesprek beoogt om in een vroege fase van dementie de gewenste zorg in de laatste levensfase en rondom het levenseinde te verhelderen. Het doel van het gesprek is gedeelde besluitvorming over wat er echt toe doet voor de patiënt en zijn of haar naasten. Wat echt van belang is, kan voor iedereen anders zijn, maar houdt gewoonlijk behoud van autonomie, kwaliteit van leven en waardig sterven in.

Met dit onderzoek beogen we inzicht te krijgen in bevorderende en belemmerende factoren bij het aangaan en vervolgen van dit gesprek. Met specifiek een focus op morele afwijkingen die van invloed kunnen zijn op de overweging van de arts, werkzaam in de langdurige zorg.