Comorbiditeit in GR

Herstel

Ouder worden gaat gepaard met fysiologische veranderingen en aanwezigheid van vaak meerdere gelijktijdige aandoeningen. Dit onderzoek richt zich op de zorgbehoeften en het herstelpatroon in revalidatietraject van kwetsbare ouderen.

Inhoud onderzoek

Het doel van deze studie is te onderzoeken wat de impact is van comorbiditeit en intercurrente ziekten op de revalidatie uitkomsten van kwetsbare ouderen na een acuut event zoals CVA of heupfractuur of na orthopedische chirurgie (electief).

Onderzoeksvragen zijn:

  • Wat is de invloed van comorbiditeit op de functionele prognose na geriatrische revalidatie bij CVA- en heupfractuurpatiënten?
  • Comorbiditeit en intercurrente ziekten: wat is de prevalentie en incidentie en wat is het effect op verschillende GRZ-uitkomsten bij heupchirurgiepatiënten (trauma/electief)?
  • Comorbiditeit en intercurrente ziekten: wat is de prevalentie en incidentie en wat is het effect op verschillende GRZ-uitkomsten bij CVA-patiënten?
  • Wat zijn karakteristieken van patiënten die intercurrente ziekten tijdens GRZ ontwikkelen en wat is de relatie met bestaande comorbiditeit?
  • Welke invloed hebben comorbiditeit en intercurrente ziekten op de behandeling en therapiekeuze?