CREATE (Challenging REhAbiliTation Environment)

Herstel

Het conceptualiseren van de term uitdagend revalidatieklimaat en het ontwikkelen van een hierop gebaseerd meetinstrument en interventie, wat in de praktijk getoetst wordt.

Inhoud onderzoek

Op de meeste afdelingen binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) in Nederland is sprake van een uitdagend revalidatieklimaat. Echter bestaat er veel verschil in hoe dit is vormgegeven. Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden naar hoe een uitdagend revalidatieklimaat het beste kan worden vormgegeven en welke factoren hierin effectief zijn.

Bij factoren die van invloed zijn op een uitdagend revalidatieklimaat kan worden gedacht aan: therapie intensiteit, groepstraining, zelfstandig oefenen, familie participatie, taak georiënteerd trainen, enriched environment en teamdynamiek.

Het doel is om tot een onderbouwde conceptualisering van het uitdagend revalidatieklimaat te komen. Hiermee kunnen we een meetinstrument ontwikkelen om de mate van uitdagend revalidatieklimaat op een afdeling te meten. Door het ontwikkelen van een toolbox, kunnen we dit klimaat op de afdeling zo optimaal mogelijk krijgen.