CREATE (Challenging REhAbiliTation Environment)

Herstel
English text below

Het conceptualiseren van de term uitdagend revalidatieklimaat en het ontwikkelen van een hierop gebaseerd meetinstrument en interventie, wat in de praktijk getoetst wordt.

Inhoud onderzoek

Op de meeste afdelingen binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) in Nederland is sprake van een uitdagend revalidatieklimaat. Echter bestaat er veel verschil in hoe dit is vormgegeven. Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden naar hoe een uitdagend revalidatieklimaat het beste kan worden vormgegeven en welke factoren hierin effectief zijn.

Bij factoren die van invloed zijn op een uitdagend revalidatieklimaat kan worden gedacht aan: therapie intensiteit, groepstraining, zelfstandig oefenen, familie participatie, taak georiënteerd trainen, enriched environment en teamdynamiek.

Het doel is om tot een onderbouwde conceptualisering van het uitdagend revalidatieklimaat te komen. Hiermee kunnen we een meetinstrument ontwikkelen om de mate van uitdagend revalidatieklimaat op een afdeling te meten. Door het ontwikkelen van een toolbox, kunnen we dit klimaat op de afdeling zo optimaal mogelijk krijgen.

Read this text in English:

CREATE study (Challenging REhAbiliTation Environment)

This study aims to conceptualize the term challenging rehabilitation environment (CRE) and to develop a measuring tool for this environment.

Most geriatric rehabilitation wards in the Netherlands have a CRE. However, because there is no official definition of CRE, wards differ considerably in their interpretation and execution of CRE. Influencing factors for CRE include therapy intensity, group training, independent practice, family participation, task-oriented training, enriched environment, and team dynamics.

The aim of the CREATE study is to substantiate the added value of the concept of CRE. We explore the perspectives of professionals, rehabilitants, and their informal caregivers regarding CRE. By integrating them with the evidence found in the literature, an evidence-based conceptualization of CRE can be formed.

This conceptualization will serve as the basis to developing a tool for measuring CRE on rehabilitation wards as well as a toolbox for optimizing CRE on wards.