DANTON-studie

Welbevinden
English text below

De DANTON-studie onderzoekt of het geleidelijk verhogen van de bloeddruk, door het stapsgewijs afbouwen van antihypertensiva leidt tot minder probleemgedrag en een betere kwaliteit van leven bij ouderen met dementie. Tevens zullen onder andere de effecten op zorgbehoefte, valgevaar en cardiovasculaire veiligheid in kaart worden gebracht.

Inhoud onderzoek

Veel verpleeghuisbewoners met dementie hebben last van probleemgedrag zoals wanen, agressie en apathie. Meerdere onderzoeken laten zien dat er een associatie bestaat tussen dit probleemgedrag en een lage bloeddruk. Daarnaast kan dementie gepaard gaan met een verminderd vermogen om bij wisselende bloeddrukken de bloedvoorziening van de hersenen op peil te houden. Deze gegevens roepen vragen op over de wenselijkheid van het gebruik van antihypertensiva bij verpleeghuisbewoners met dementie.

De DANTON-studie onderzoekt of het geleidelijk verhogen van de bloeddruk, door het stapsgewijs afbouwen van antihypertensiva leidt tot minder probleemgedrag en een betere kwaliteit van leven bij ouderen met dementie. Tevens zullen onder andere de effecten op zorgbehoefte, valgevaar en cardiovasculaire veiligheid in kaart worden gebracht.

Gedurende acht maanden worden 492 verpleeghuisbewoners met dementie en actief antihypertensivagebruik gerandomiseerd in een stop- en een controlegroep. Criteria voor inclusie zijn matige tot ernstige dementie en een laatste bloeddrukmeting met een systolische bloeddruk van ≤160 mmHg. Verpleeghuisbewoners die recent een cardiovasculair event hebben doorgemaakt of lijden aan ernstig hartfalen komen niet in aanmerking voor deelname. De primaire uitkomstmaat van het onderzoek is de verandering in neuropsychiatrische symptomen en kwaliteit van leven.

Gepresenteerd op
26th Nordic Congress of Gerontology, Odense, Denemarken

Read this text in English:

The DANTON Study: Discontinuation of Antihypertensive Treatment in Older people with dementia living in a Nursing home

Aims of the DANTON study

The DANTON study investigates whether a gradual increase of blood pressure by discontinuing antihypertensive treatment reduces NPS and improves quality of life. Furthermore, the effects on cognitive function, care dependency, psychotropic medication use, falls and cardiovascular safety will be assessed.

Methodology and Data collection

During an 8-month period, 492 nursing home residents with dementia and active antihypertensive treatment will be randomized in an intervention (discontinuation) and a control (continuation) group. Eligibility criteria require participants to have a diagnosis of moderate-severe dementia and a current systolic blood pressure ≤160 mmHg. Older adults will be excluded if they have moderate-severe heart failure, a recent history of a cardiovascular event, a reperfusion procedure, or a life-expectancy of less than 4 months. The co-primary outcome measures are change in NPS and quality of life.