ENACT studie

Welbevinden

In co-creatie met zorgmedewerkers, familie en vrijwilligers wordt een toolkit met 'best practices' ontwikkeld die ondersteunt in het kiezen, uitvoeren en evalueren van betekenisvolle activiteiten voor verpleeghuisbewoners met dementie.

Inhoud onderzoek

logo enact studie

Betekenisvolle activiteiten zijn activiteiten of bezigheden die de persoon met dementie een gevoel van plezier geven. Ze sluiten aan bij de interesses, gewoonten, identiteit, rollen en routines van de persoon met dementie en zijn aangepast aan zijn of haar mogelijkheden. Het kiezen en implementeren van betekenisvolle activiteiten blijkt in de praktijk echter lastig en niet alle bewoners profiteren van dezelfde activiteiten. Naar verwachting verbeteren succesvolle betekenisvolle activiteiten de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven en de sociale relaties van mensen met dementie en hun naasten. In dit onderzoek ontwikkelen we samen (in co-creatie) met zorgprofessionals, naasten en vrijwilligers een toolkit die ondersteunt in het kiezen, uitvoeren en evalueren van betekenisvolle activiteiten voor verpleeghuisbewoners met dementie om betekenisvolle activiteiten (nog) beter bij hen aan te laten sluiten.

Om te komen tot deze toolkit is eerst een landelijke vragenlijst (survey) uitgezet en zijn focusgroepen en diepte-interviews gehouden. De resultaten van de vragenlijst laten zien dat er 129 verschillende activiteiten aangeboden worden in de Nederlandse verpleeghuizen. Van de meeste activiteiten wordt door zorgprofessionals, naasten en vrijwilligers verwacht dat deze bijdragen aan de kwaliteit van leven van de verpleeghuisbewoners. Zorgprofessionals, vrijwilligers en naasten zijn betrokken bij het aanbieden en uitvoeren van betekenisvolle activiteiten. Daarnaast hebben de focusgroepen en diepte-interviews ons meer inzicht gegeven in het proces van het kiezen van een activiteit en de faciliterende en belemmerende factoren die hierbij ervaren worden.

Op basis van de voorgaande studieresultaten ontwikkelen we nu de eerste versie van de toolkit. Deze eerste versie bevat verschillende betekenisvolle activiteiten. Daarna ontwikkelen we de toolkit verder in en samen met de praktijk. Hiervoor gebruiken we verschillende onderzoekmethoden: think aloud, photo-elicitation. interviews, observaties, reflectie en vragenlijsten.

 

Gepresenteerd op
26th Nordic Congress of Gerontology 2022, Odense, Denemarken

Verschenen in
LEEF Magazine, nummer 36, winter 2022