FIT-HIP

Herstel
English text below

Onderzoek naar de effectiviteit, haalbaarheid en kosten van een interventieprogramma om valangst te verminderen en naar het bevorderen van het herstel van heupfractuurpatiënten in de GRZ.

Inhoud onderzoek

Jaarlijks worden in Nederland 15.000 ouderen (55 jaar of ouder) opgenomen in het ziekenhuis in verband met een heupfractuur. Hiervan worden 3500 patiënten opgenomen op een revalidatieafdeling in het verpleeghuis om te herstellen van een heupfractuur. Ondanks een intensief revalidatieprogramma, bereiken veel patiënten na de revalidatie niet het ‘oude’ niveau van functioneren. Zij blijven beperkt in hun dagelijkse functioneren, sociale activiteiten en ervaren een mindere kwaliteit van leven. Angst om te vallen is één van de onderliggende oorzaken van een niet volledig herstel

Tot op heden zijn er geen programma’s beschikbaar om valangst te verminderen bij heupfractuurpatiënten opgenomen voor revalidatie in de GRZ. De Universiteit van Maastricht ontwikkelde een methode (Zich op Evenwicht) om valangst te verminderen bij thuiswonenden ouderen. Deze methode wordt gebruikt om een interventie te ontwikkelen en te evalueren voor de behandeling van valangst bij heupfractuurpatiënten in de GRZ: de FIT-HIP-interventie.

Op de website van ZonMw kun je nog meer lezen over dit onderzoek, lees hier verder [https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/onderwijs/programmas/project-detail/huisartsgeneeskunde-en-ouderengeneeskunde/fit-hip-fear-of-falling-intervention-in-hip-fracture-geriatric-rehabilitation-a-cluster-randomize/].

Meer informatie over het onderzoek, deelnemende organisaties en de actuele ontwikkelen zijn te vinden op de website www.fithip.nl. Ook is FIT-HIP online op twitter, volg ons: @FITHIP.

Read this text in English:

FIT-HIP

Fear of falling InTervention in HIP-fracture geriatric rehabilitation. This study evaluates the effectiveness, feasibility, and costs of a multi-component cognitive behavioural intervention programme aimed at reducing fear of falling after hip fracture.

Patients who have experienced a hip fracture often report concerns about falling. This ‘fear of falling’ can lead to activity restriction, and consequently impede functional recovery. At present there are no treatment programmes that address fear of falling in this specific target population.

The FIT-HIP intervention was designed for this purpose; a multi-component cognitive behavioural intervention approach for the treatment of fear of falling after hip fracture in an inpatient geriatric rehabilitation setting. The FIT-HIP study aimed to assess the effects, feasibility, and costs of this FIT-HIP intervention programme.

A cluster randomized controlled trial was performed to compare usual care in inpatient geriatric rehabilitation to usual care + the added FIT-HIP intervention. In the period March 2016 – January 2017, participants were recruited from eleven participating geriatric rehabilitation units.