FIT-HIP

Herstel

Onderzoek naar de effectiviteit, haalbaarheid en kosten van een interventieprogramma om valangst te verminderen en naar het bevorderen van het herstel van heupfractuurpatiënten in de GRZ.

Inhoud onderzoek

Jaarlijks worden in Nederland 15.000 ouderen (55 jaar of ouder) opgenomen in het ziekenhuis in verband met een heupfractuur. Hiervan worden 3500 patiënten opgenomen op een revalidatieafdeling in het verpleeghuis om te herstellen van een heupfractuur. Ondanks een intensief revalidatieprogramma, bereiken veel patiënten na de revalidatie niet het ‘oude’ niveau van functioneren. Zij blijven beperkt in hun dagelijkse functioneren, sociale activiteiten en ervaren een mindere kwaliteit van leven. Angst om te vallen is één van de onderliggende oorzaken van een niet volledig herstel

Tot op heden zijn er geen programma’s beschikbaar om valangst te verminderen bij heupfractuurpatiënten opgenomen voor revalidatie in de GRZ. De Universiteit van Maastricht ontwikkelde een methode (Zich op Evenwicht) om valangst te verminderen bij thuiswonenden ouderen. Deze methode wordt gebruikt om een interventie te ontwikkelen en te evalueren voor de behandeling van valangst bij heupfractuurpatiënten in de GRZ: de FIT-HIP-interventie.

Op de website van ZonMw kun je nog meer lezen over dit onderzoek, lees hier verder [https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/onderwijs/programmas/project-detail/huisartsgeneeskunde-en-ouderengeneeskunde/fit-hip-fear-of-falling-intervention-in-hip-fracture-geriatric-rehabilitation-a-cluster-randomize/].

Meer informatie over het onderzoek, deelnemende organisaties en de actuele ontwikkelen zijn te vinden op de website www.fithip.nl. Ook is FIT-HIP online op twitter, volg ons: @FITHIP.