NEED studie. Niet-medicamenteuze interventies voor pijn bij mensen met ernstige dementie die wonen in een verpleeghuis in Nederland

Welbevinden
English text below

Een onderzoek naar de barrières en faciliterende factoren voor de interventie van niet-medicamenteuze behandelingen voor pijn bij mensen met dementie die wonen in een verpleeghuis.

Inhoud onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat 50% van mensen met dementie, die wonen in een verpleeghuis, dagelijks pijn ervaren.  Door verminderde communicatieve vaardigheden bij mensen met dementie, kunnen zij de ervaring van pijn echter niet meer goed aangeven. Daarnaast komen neuropsychiatrische symptomen (zoals depressieve klachten en agressie) vaak voor bij mensen met dementie, deze symptomen komen ook vaak voor wanneer iemand met dementie pijn ervaart. Pijn is om deze redenen moeilijker te diagnosticeren bij mensen met dementie.

Pijnbehandelingen bestaan nog voornamelijk uit medicatie. Volgens de Verenso richtlijnen zouden niet-medicamenteuze interventies ingezet moeten worden als behandeling voor pijn bij mensen met dementie, voordat medicatie wordt voorgeschreven. Ook laat onderzoek zien dat niet-medicamenteuze interventies vermindering in pijn kunnen veroorzaken. Muziekinterventies, schilderinterventies, oor-acupressuur, massage, beweging en robot knuffel PARO worden effectief bevonden.  Het is niet duidelijk waarom medicatie vaker wordt ingezet dan de niet-medicamenteuze interventies.

Onderzoek naar het implementeren van interventies worden verschillende barrières en faciliterende factoren benoemd, zoals verminderde motivatie van verpleging, hoge werkdruk, weinig tijd of geen norm om een interventie goed te integreren.

Dit onderzoek kijkt naar de reden waarom niet-medicamenteuze interventies nog niet of weinig gebruikt worden in de praktijk voor de behandeling van pijn bij mensen met dementie.

Vragenlijst

Ben je zorgprofessional? Doe dan mee met het onderzoek en vul de vragenlijst hier in!

Read this text in English:

English text will follow as soon as possible.