ISOLATE

Welbevinden
English text below

COVID-19 en sociale isolatie in de dementiezorg (ISOLATE): impact en behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers.

Inhoud onderzoek

Door de COVID-19-pandemiemaatregelen is zorg voor mensen met dementie vaak aangepast, nemen zij geen of minder deel meer aan sociale activiteiten en krijgen ze geen of minder bezoek. Dit vergroot de kans op eenzaamheid. Dergelijke maatregelen zijn moeilijk te begrijpen voor mensen met dementie en kunnen daarom leiden tot extra onbegrepen gedrag, agressie of dwaalgedrag.

Doordat de sociale steun voor mantelzorgers minder is, kan de belasting voor hen toenemen. Voor zorgmedewerkers geldt dat zij nu niet de zorg kunnen leveren die ze gewend zijn. Ze moeten behandelingen aanpassen om de fysieke afstandsregels in acht te nemen en werken veelal met persoonlijke beschermingsmiddelen die communicatie en zorg bemoeilijken. Dit alles vraagt veel van mantelzorgers en zorgmedewerkers en heeft invloed op zorg en sociaal welzijn van mensen met dementie.

Het project onderzoekt de impact van sociale isolatie ten gevolge van COVID-19 op intramurale en extramurale zorg voor mensen met dementie. Dit project heeft twee doelstellingen:

  • Het in kaart brengen van zorgen, problematiek en behoeften ten tijde van sociale isolatie voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgmedewerkers binnen de intra- en extramurale setting.
  • Het opstellen van een beleidsvoorstel, gericht op het optimaliseren van het sociaal welzijn ten tijde van sociale isolatie voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgmedewerkers binnen de intra- en extramurale setting.

 

Er worden tien mantelzorgers en tien zorgmedewerkers geïnterviewd uit zowel de intra- als extramurale setting (veertig totaal). De interviews zullen zoveel mogelijk via digitale communicatiemiddelen plaatsvinden. Resultaten worden vertaald naar praktische aanbevelingen rondom sociale isolatie in intra- en extramurale zorg voor mensen met dementie. Deze aanbevelingen zullen landelijk worden verspreid met behulp van Topaz, UNC-ZH en Alzheimer Nederland.

Read this text in English:

CovId-19 and SOcial isoLATion in dEmentia care (ISOLATE): impact and needs of people with dementia, informal carers, and healthcare professionals.

A qualitative study on the impact and needs of people with dementia, informal carers, and healthcare professionals during times of social isolation due to the COVID-19 pandemic.

Social isolation due to COVID-19 restrictive measures appears to have a major influence on the well-being of people with dementia, informal carers, and healthcare professionals. While loneliness and challenging behaviour in people with dementia may increase, reduced social support for informal caregivers increases their burden. In addition, rules regarding physical distance and the use of personal protective equipment complicates the work of healthcare professionals.

This study investigates the impact of social isolation during the COVID-pandemic on home- and long-term care for people with dementia, informal caregivers, and professional caregivers. Interviews are conducted with 20 informal caregivers and 20 professional caregivers about their concerns, problems, and needs regarding dementia care and social well-being in times of social isolation.

Results will be translated into recommendations to improve the quality of future home- and long-term care for people with dementia. These recommendations will be disseminated in collaboration with Topaz, UNC-ZH, and Alzheimer Nederland.