Kwaliteit van leven en sterven bij dementie

Welbevinden

Kwaliteit van leven en sterven bij ouderen met gevorderde dementie in het verpleeghuis.

Inhoud onderzoek

Het aantal mensen met dementie zal in de komende jaren toenemen. Gedurende het beloop van de ziekte wordt de patiënt meer zorgafhankelijk met vaak een opname in het verpleeghuis tot gevolg. Onderzoek naar deze groep verpleeghuispatiënten zal daardoor ook toenemen. Het onderzoek richt zich op hoe kwaliteit van leven het beste gemeten kan worden en hoe kwaliteit van leven en sterven  verbeterd kan worden.