Meetgegevens in de geriatrische revalidatie: het meten van fysiek en cognitief functioneren met de USER-observatielijst

Herstel
English text below

De Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER) is een observatielijst die in de geriatrische revalidatie wordt gebruikt om het fysiek en cognitief functioneren van een cliënt te monitoren. Tot nu toe waren de meeteigenschappen van de USER voor de geriatrische revalidatie nog niet goed onderzocht. Onderzoekers en zorginstellingen uit de netwerken UNC-ZH en UNO Amsterdam trekken gezamenlijk op om hier meer zicht op te krijgen.

Inhoud onderzoek

Het doel is het in kaart brengen van de meeteigenschappen van de USER-observatieschalen (fysiek functioneren en cognitief functioneren) in de geriatrische revalidatie.

Deel 1: Wat is de content validiteit, structurele validiteit en betrouwbaarheid van de USER?

Deel 2: Wat is de construct validiteit en responsiviteit van de USER?

Door het gezamenlijk uitvoeren van vier studies, gerapporteerd in twee publicaties, zijn de meeteigenschappen van de USER binnen de geriatrische revalidatie op een rij gezet. De resultaten zijn onder andere gepresenteerd op de SANO Wetenschapsdag in Leiden in 2022.

Read this text in English:

Measuring in geriatric rehabilitation: the Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation (USER) to measure physical and cognitive functioning

The Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation (USER) is a multi-domain measurement for measuring physical functioning (PF) and cognitive functioning (CF) in geriatric rehabilitation (GR). Until recently, the measurement properties for patients in geriatric rehabilitation were unclear. To gain insight into these properties, researchers and care organizations form the academic networks UNC-ZH and UNO Amsterdam undertook a series of studies.

Our goal is to describe measurement properties of the USER observation scales for physical and cognitive functioning for patients in geriatric rehabilitation.

Part 1: What is the content validity, structural validity, and reliability of the USER?
Part 2: What is the construct validity and responsiveness of the USER?