Meetgegevens in de geriatrische revalidatie: het meten van fysiek en cognitief functioneren met de USER-observatielijst

Herstel

De Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER) is een observatielijst die in de geriatrische revalidatie wordt gebruikt om het fysiek en cognitief functioneren van een cliënt te monitoren. Tot nu toe waren de meeteigenschappen van de USER voor de geriatrische revalidatie nog niet goed onderzocht. Onderzoekers en zorginstellingen uit de netwerken UNC-ZH en UNO Amsterdam trekken gezamenlijk op om hier meer zicht op te krijgen.

Inhoud onderzoek

Het doel is het in kaart brengen van de meeteigenschappen van de USER-observatieschalen (fysiek functioneren en cognitief functioneren) in de geriatrische revalidatie.

Deel 1: Wat is de content validiteit, structurele validiteit en betrouwbaarheid van de USER?

Deel 2: Wat is de construct validiteit en responsiviteit van de USER?

Door het gezamenlijk uitvoeren van vier studies, gerapporteerd in twee publicaties (waarvan eentje onderweg), zijn de meeteigenschappen van de USER binnen de geriatrische revalidatie op een rij gezet. De resultaten zijn onder andere gepresenteerd op de SANO Wetenschapsdag in Leiden in 2022.