Meetgegevens in de geriatrische revalidatie: Problemen van cliënten in beeld met het COPM-interview

Herstel
English text below

Met het Canadian Occupational Performance Measure (COPM) interview maakt de ergotherapeut een inventarisatie van de belangrijkste problemen in dagelijks handelen zoals dit door de client wordt ervaren. Met een systematisch literatuuroverzicht worden de meeteigenschappen van de COPM in kaart gebracht. Met interviews door verschillende ergotherapeuten wordt de interrater betrouwbaarheid, ofwel de mate van overeenstemming tussen verschillende beoordelaars, onderzocht.

Inhoud onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de meeteigenschappen van de COPM in de geriatrische revalidatie, met name de scores.

Deel 1: Systematisch literatuuronderzoek naar de validiteit, betrouwbaarheid en responsiviteit.

Deel 2: Interviewonderzoek naar de interrater betrouwbaarheid van de COPM, wanneer deze door twee verschillende ergotherapeuten wordt afgenomen bij dezelfde cliënten.

Read this text in English:

Measuring in geriatric rehabilitation: gain insight into problems of clients using the COPM interview

Occupational therapists can use the Canadian Occupational Performance Measure (COPM) to inventory problems experienced by the patient (semi-structured interview) to set goals and evaluate treatment. A description of measurement properties of the COPM for people in geriatric rehabilitation was produced by performing a systematic literature review. Next, a clinimetric study was conducted to gain a better understanding of interrater agreement and reliability in geriatric rehabilitation.

Our goal is to describe measurement properties of the COPM for patients in geriatric rehabilitation.

Part 1: Systematic review of literature on validity, reliability, and responsiveness of COPM scores.
Part 2: Interview study in two nursing homes, Pieter van Foreest and Laurens, where two different OTs administered the COPM on the same patient within 2 to 5 days. We studied interrater agreement and reliability by determining whether patients reported the same five prioritized occupational problems and scores of COPM-Performance and COPM-Satisfaction to different OTs.