Meetgegevens in de geriatrische revalidatie: Problemen van cliënten in beeld met het COPM-interview

Herstel

Met het Canadian Occupational Performance Measure (COPM) interview maakt de ergotherapeut een inventarisatie van de belangrijkste problemen in dagelijks handelen zoals dit door de client wordt ervaren. Met een systematisch literatuuroverzicht worden de meeteigenschappen van de COPM in kaart gebracht. Met interviews door verschillende ergotherapeuten wordt de interrater betrouwbaarheid, ofwel de mate van overeenstemming tussen verschillende beoordelaars, onderzocht.

Inhoud onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de meeteigenschappen van de COPM in de geriatrische revalidatie, met name de scores.

Deel 1: Systematisch literatuuronderzoek naar de validiteit, betrouwbaarheid en responsiviteit.

Deel 2: Interviewonderzoek naar de interrater betrouwbaarheid van de COPM, wanneer deze door twee verschillende ergotherapeuten wordt afgenomen bij dezelfde cliënten.