Oog voor Naasten – COVID-19

Welbevinden

Dit project is een aanvullende module op de Oog voor Naasten-methodiek om zorgverleners handvatten te geven bij het zorgen voor naasten als er sprake is van een uitbraak van besmettelijke, ernstige ziekte waarbij maatregelen getroffen moeten worden.

Inhoud onderzoek

Het doel van het project was het verbeteren van de al bestaande COVID-19-module van de Oog voor Naasten-methodiek. Om de module te verbeteren is er onderzoek gedaan naar welke zorg naasten nodig hadden voor en na het overlijden van hun dierbare met COVID-19 en welke invloeden maatregelen rond COVID-19 hadden op zorg voor naasten.

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een brochure voor naasten en een informatiekaart voor laaggeletterden en mensen met een migratieachtergrond. Hierin staan handvatten om ondanks de beperkingen die een uitbraak van een besmettelijke ziekte met zich meebrengt, goed contact met hun zieke familielid en met zorgverleners te houden en voor zichzelf te zorgen. Ook biedt het verwijzingen naar andere relevante informatie en organisaties. Verder is er een handreiking en zijn er achtergrondbrochures voor zorgverleners, waarin ze tips en handvatten vinden hoe ze naasten en nabestaanden kunnen ondersteunen in hun behoefte aan informatie, gezien te worden en in het houden van contact met hun dierbare. De materialen zijn landelijk beschikbaar via Palliaweb en toe te passen voor verschillende situaties rond besmettelijke ziekten, zoals COVID-19 of het Norovirus. Zorgverleners en naasten hebben met deze materialen handvatten en informatie hoe naasten in deze situatie goede zorg kunnen krijgen.