Oog voor Naasten

Welbevinden
English text below

Het doel van het project is het ondersteunen van generalistische zorgverleners, werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen, in het geven van systematische voor- en nazorg aan naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid.

Inhoud onderzoek

Veel zorgverleners hebben wel aandacht voor naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid, maar vaak is deze aandacht willekeurig en afhankelijk van de tijd en interesse van individuele zorgverleners. De Oog voor Naasten-methodiek helpt individuele zorgverleners om voor- en nazorg te geven aan naasten van alle patiënten. De Oog voor Naasten- methodiek is ontwikkeld op basis van een literatuuronderzoek, een e-enquête onder zorgverleners werkzaam bij ziekenhuizen en verpleeghuizen en hospices in de regio Leiden-Den Haag naar het huidige aanbod van voor- en nazorg, focusgroepen met zorgverleners en experts op het gebied van palliatieve zorg en interviews met naasten en nabestaanden.

De Oog voor Naasten-methodiek bestaat onder andere uit een praktische handreiking waarin stap voor stap-aanwijzingen zijn opgenomen voor systematische voor- en nazorg, een uitgebreide achtergrondbrochure rond voor- en nazorg, begeleiding van naasten en het rouwproces. Ook is er informatie ontwikkeld voor naasten zelf rond zelfzorg, het krijgen van informatie en ondersteuning en het rouwproces, wat overhandigd kan worden door de zorgverleners. Tot slot is er informatie voor zorgorganisaties rond het belang van de juiste organisatorische randvoorwaarden voor systematische voor- en nazorg en ondersteuning bij het scholen van zorgverleners.

De Oog voor Naasten-methodiek is geïmplementeerd en geëvalueerd in vijf verpleeghuizen en drie ziekenhuizen. Op basis van de evaluatie is een implementatiehandleiding toegevoegd aan de methodiek voor zorgorganisaties die met behulp van de Oog voor Naasten-methodiek systematische voor- en nazorg willen implementeren.

Read this text in English:

Supporting family caregivers during and following their loved one’s illness and death

Development and implementation of a guide for professional caregivers to support family caregivers of loved ones with a life-limiting condition or frailty.

The goal of the project is to help generalist professional caregivers in nursing homes and hospitals to provide systematic support to family caregivers (including relatives and close relations) during the illness and after the death of patients with life-limiting conditions or frailty.

Many healthcare professionals do pay attention to family caregivers of patients with a life-limiting illness or frailty, but this attention is often random and depends on available time and interest of individual professional caregivers. The Support for Family Caregivers-method helps individual professional caregivers provide systematic care and support to all patients’ family caregivers during the illness and after the death of their loved one. This method was developed based on a literature review, an e-survey among healthcare professionals working in hospitals, nursing homes and hospices in the Leiden-Den Haag region, focus groups with professional caregivers and experts in the field of palliative care, and interviews with family caregivers.

The Support for Family Caregivers-method consists, among other things, of a practical guide with step-by-step instructions for systematic support and grief and bereavement care and an extensive background brochure on support for relatives and on the grieving process. Also, information was developed for family caregivers on self-care, on obtaining information and on support in the grieving process. This brochure can be handed out by the professional caregivers. Finally, the method includes information for healthcare organizations on the importance of the appropriate organizational preconditions for systematic care for family caregivers and on the education of healthcare providers.

The Support for Family Caregivers-Method has been implemented and evaluated in five nursing homes and three hospitals. Based on the evaluation, an implementation manual was added to the method.

It was funded by ZonMw (844001312).