Oog voor Naasten

Welbevinden

Het doel van het project is het ondersteunen van generalistische zorgverleners, werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen, in het geven van systematische voor- en nazorg aan naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid.

Inhoud onderzoek

Veel zorgverleners hebben wel aandacht voor naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid, maar vaak is deze aandacht willekeurig en afhankelijk van de tijd en interesse van individuele zorgverleners. De Oog voor Naasten-methodiek helpt individuele zorgverleners om voor- en nazorg te geven aan naasten van alle patiënten. De Oog voor Naasten- methodiek is ontwikkeld op basis van een literatuuronderzoek, een e-enquête onder zorgverleners werkzaam bij ziekenhuizen en verpleeghuizen en hospices in de regio Leiden-Den Haag naar het huidige aanbod van voor- en nazorg, focusgroepen met zorgverleners en experts op het gebied van palliatieve zorg en interviews met naasten en nabestaanden.

De Oog voor Naasten-methodiek bestaat onder andere uit een praktische handreiking waarin stap voor stap-aanwijzingen zijn opgenomen voor systematische voor- en nazorg, een uitgebreide achtergrondbrochure rond voor- en nazorg, begeleiding van naasten en het rouwproces. Ook is er informatie ontwikkeld voor naasten zelf rond zelfzorg, het krijgen van informatie en ondersteuning en het rouwproces, wat overhandigd kan worden door de zorgverleners. Tot slot is er informatie voor zorgorganisaties rond het belang van de juiste organisatorische randvoorwaarden voor systematische voor- en nazorg en ondersteuning bij het scholen van zorgverleners.

De Oog voor Naasten-methodiek is geïmplementeerd en geëvalueerd in vijf verpleeghuizen en drie ziekenhuizen. Op basis van de evaluatie is een implementatiehandleiding toegevoegd aan de methodiek voor zorgorganisaties die met behulp van de Oog voor Naasten-methodiek systematische voor- en nazorg willen implementeren.