PAIC

Welbevinden
English text below

Pain Assessment In Cognitive Impairment (PAIC). Een Europees onderzoek naar de betrouwbaarheid van een observatielijst om pijn bij dementie op te kunnen sporen.

Inhoud onderzoek

Pijn bij mensen met dementie in het verpleeghuis komt veel voor. Ongeveer 50% heeft last van pijn. Uit onderzoek blijkt dat pijn bij dementie moeilijk te herkennen is en daardoor ook moeilijk te behandelen.

Dit komt onder andere door verlies van communicatieve vaardigheden: het verbaal uiten van pijn is moeilijk. Pijn wordt daardoor vaak geuit in gedrag, zoals ijsberen, prikkelbaarheid en zelfs agitatie, agressie en depressieve symptomen. Dit zogenoemde probleemgedrag komt bij 80% van de mensen met dementie voor en is een van de belangrijkste redenen voor opname in het verpleeghuis.

Daarnaast zijn er ook specifieke gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en vocalisaties die gerelateerd zijn aan pijn. Door deze gedragingen te observeren middels een observatielijst kan pijn vroegtijdig worden opgespoord en indien nodig adequaat behandeld worden.

Read this text in English:

PAIC - Pain Assessment in Impaired Cognition

A European study on the psychometric properties of PAIC: a new and universal meta-tool to measure pain in persons with dementia.

Aims of the PAIC study are to determine the:

  • content validity of the Dutch version of the Pain Assessment in Impaired Cognition;
  • observer agreement on the individual 36 items of the Dutch version of the PAIC in a real-life nursing home setting;
  • observer agreement on factor structure of each of the 36 items of the Pain Assessment in Impaired Cognition.

Pain in persons with dementia is a serious problem. Not only is it thought to be highly prevalent, but pain also has an important impact on quality of life. Pain may result in challenging behaviour, such as agitation, aggression, and depression. Besides cognitive impairment, the neuropathological changes in dementia also hamper communicative abilities.

Consequently, the ability to self-report pain is seriously challenged, which is probably the main reason for poor pain management. Use of a reliable and valid observation measurement instrument to identify and measure pain in dementia is therefore recommended. Several measurement instruments have been developed, but they often lack sufficient evidence on psychometric properties, such as reliability, face and construct validity, responsiveness, and utility.

The European COST initiative ‘Pain in impaired cognition, especially dementia’ aims to develop a new and internationally agreed upon observational meta-tool: Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC). The PAIC research version consists of 36 items which were selected from twelve existing pain observation instruments, such as the PACSLAC-II and PAINAD. The final version of the PAIC consists of fifteen items: PAIC 15.