PAIC

Welbevinden

Pain Assessment In Cognitive Impairment (PAIC). Een Europees onderzoek naar de betrouwbaarheid van een observatielijst om pijn bij dementie op te kunnen sporen.

Inhoud onderzoek

Pijn bij mensen met dementie in het verpleeghuis komt veel voor. Ongeveer 50% heeft last van pijn. Uit onderzoek blijkt dat pijn bij dementie moeilijk te herkennen is en daardoor ook moeilijk te behandelen.

Dit komt onder andere door verlies van communicatieve vaardigheden: het verbaal uiten van pijn is moeilijk. Pijn wordt daardoor vaak geuit in gedrag, zoals ijsberen, prikkelbaarheid en zelfs agitatie, agressie en depressieve symptomen. Dit zogenoemde probleemgedrag komt bij 80% van de mensen met dementie voor en is een van de belangrijkste redenen voor opname in het verpleeghuis.

Daarnaast zijn er ook specifieke gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en vocalisaties die gerelateerd zijn aan pijn. Door deze gedragingen te observeren middels een observatielijst kan pijn vroegtijdig worden opgespoord en indien nodig adequaat behandeld worden.