Pijn en het meten van pijn bij CVA-patiënten met afasie

Welbevinden

Systematische review naar pijn en pijn meten bij CVA-patiënten met afasie.

Inhoud onderzoek

CVA-patiënten met afasie hebben moeite zich te uiten en kunnen daardoor moeilijk aangeven of en hoeveel pijn zij hebben. Er is weinig bekend over het bestaan van pijn bij afasiepatiënten. Met dit onderzoek willen we een overzicht geven van wat er in de literatuur bekend is over pijn meten bij CVA-patiënten met afasie. Dit onderzoek wil antwoord geven op de volgende vragen: wat is de prevalentie en incidentie van pijn in CVA-patiënten met afasie? En welke meetinstrumenten zijn voor deze doelgroep bruikbaar, valide en betrouwbaar?

Een systematische zoekstrategie is uitgevoerd en we hebben verschillende databanken doorzocht. Deze zoekstrategie resulteerde in 829 artikelen. Na de selectieprocedure, waarbij eerst op titel en abstract werd gefilterd en vervolgens volledige artikelen zijn geselecteerd, werden 10 artikelen als relevant beoordeeld en geïncludeerd.