Valangst

Herstel

Valangst bij revalidanten na een heupfractuur

Inhoud onderzoek

De komende jaren zal het aantal ouderen met een heupfractuur toenemen. Voor de patiënt heeft een heupfractuur grote consequenties. Ongeveer 25-35% overlijdt binnen één jaar en vaak lukt het patiënten niet meer om op het oude niveau te functioneren. De gevolgen van een heupfractuur zijn daarbij vooral afhankelijk van het resultaat van de multidisciplinaire revalidatie na een heupfractuur, die bij veel kwetsbare ouderen in een verpleeghuis plaatsvindt.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat een aantal factoren een belangrijke invloed kunnen hebben op de uitkomsten van revalidatie na een heupfractuur. Met name valangst lijkt een belangrijke impact te hebben. Helaas is hier nog maar weinig over bekend bij de groep kwetsbare ouderen. Deze kennis is hard nodig om interventies te kunnen ontwikkelen die valangst kunnen verminderen en daardoor voor betere uitkomsten van het revalidatieproces kunnen zorgen.

Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Hoek vaak komt valangst voor bij kwetsbare ouderen na een heupfractuur?
  • Welke factoren zijn gerelateerd aan valangst?
  • Wat zijn de gevolgen van valangst?
  • Wat is een goed meetinstrument om valangst te meten?
  • Wat zijn de resultaten van gedane interventies ten aanzien van valangst na een heupfractuur?

Er zijn diverse onderzoeksmethoden gevolgd om de onderzoeksvragen te beantwoorden:

  • Literatuur review
  • Cross-sectionele studie
  • Studie naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Falls Efficacy Scale-Internatonal (FES-I)