Vit D-UVB-studie

Welbevinden

Wat is het effect van UVB-bestraling, in vergelijking met het oraal toedienen van vitamine D-suppletie, op het welbevinden van psychogeriatrische verpleeghuisbewoners in Nederland?

Inhoud onderzoek

Vitamine D-gebrek komt bij verpleeghuisbewoners veel voor. Het gebrek aan vitamine D kan leiden tot spierzwakte en botverlies en daarmee tot een verhoogde kans op heupbreuken. Een vitamine D-gebrek kan behandeld worden met een vitamine D-suppletie die de verpleeghuisbewoner oraal kan innemen, of met UVB-bestraling van de huid.

De UVB-bestraling heeft bij ouderen mogelijk de voorkeur boven de orale toediening:

  • het kan niet leiden tot een teveel aan vitamine D en een eventuele toxische spiegel;
  • het vermindert het aantal in te nemen medicijnen om zo mogelijk polyfarmacie te voorkomen;
  • er zijn aanwijzingen dat UVB-bestraling meer bijdraagt aan het welbevinden en de gezondheid dan de orale inname van vitamine D.

Dit onderzoek gaat dan ook na wat het effect is van ultraviolette straling (UVB), in vergelijking met orale vitamine D-suppletie, op het welbevinden van psychogeriatrische verpleeghuisbewoners. De UVB-bestraling vindt plaats voor een periode van zes maanden, twee keer per week.