Ken je mij? Film over verhuizing van huis naar verpleeghuis

Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) maakte een film over wat een ingrijpende gebeurtenis kan zijn: de verhuizing van huis naar verpleeghuis.

Binnen het UNC-ZH doet Mari Groenendaal, lectitioner practitioner bij het WZH en linking pin, onderzoek naar het behouden van betekenisvolle activiteiten bij transitie van thuis naar verpleeghuis. Zij was ook nauw betrokken bij het ontwikkelen van deze film vanuit het WZH (en komt erin voor). Over haar onderzoek lees je hier meer.

Film voor iedereen beschikbaar

Het WZH deelt graag deze film met iedereen. Hieronder leest u de begeleidende tekst:

Met trots lanceert WZH de film “Ken je mij?”
De film vertelt het verhaal van mensen met dementie, hun naasten en betrokken professionals rondom de ingrijpende verhuisperiode van huis naar verpleeghuis. Welke gevolgen heeft zo’n drastische gebeurtenis eigenlijk? In de film komen diverse actuele thema’s aan bod, zoals: het behouden van eigen regie, denken in mogelijkheden en de samenwerking tussen professionals, mensen met dementie en hun naasten. 

De film is gemaakt in het kader van een project waarin WZH een programma ontwikkelt om betekenisvolle activiteiten te behouden tijdens en na verhuizing. Dit project is in volle gang. De film ondersteunt het gesprek tussen professionals en naasten.

Wij zijn erg trots op de film en delen deze graag met iedereen.  Daarom nodigen wij iedereen uit deze film te bekijken en mogelijk te gebruiken ter ondersteuning van scholingen en trainingen. Omdat het project nog in volle gang is stellen wij het op prijs stellen dat, als u de film voor scholingsdoeleinden gebruikt , uw ervaringen met ons deelt. Op deze wijze kunnen wij gezamenlijk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de dementiezorg in Nederland. Hiervoor kunt u contact opnemen met Arianne Samsom (projectgroep Lerend Vermogen) via: asamsom@wzh.nl .

Klik hier om de hele film te bekijken
 
Voor een impressie van de film, kunt u hier klikken om de trailer te bekijken.

Hier vindt u een document met reflectievragen over de film.