Namaste Familieprogramma is nu een erkende interventie

Een mooie mijlpaal: de Erkenningscommissie Ouderenzorg van Vilans heeft het Namaste Familieprogramma onlangs erkend als goed onderbouwde interventie. Met betekenisvolle activiteiten pakt het programma onder andere sociaal isolement en onbegrepen gedrag aan bij bewoners met matige tot ernstige dementie in het verpleeghuis.

Wil jij bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie? Download dan nu het zorgprogramma via de Databank van Vilans en gebruik onze toolkit. Met video’s en handleidingen helpt de toolkit je goed op weg!

De interventie is ontwikkeld door het UNC-ZH. Een belangrijke doelstelling van het Namaste-programma is het vormen van betekenisvolle relaties voor een toename van kwaliteit van leven voor de bewoner met dementie en het vergroten van positieve zorgervaringen van de mantelzorger. Dit door het dagelijks op vaste momenten aanbieden van Namaste-sessies waarin ontspanning en oprechte aandacht centraal staan.

Ontspannende omgeving

Een zorgmedewerker leidt de Namaste-sessie in en zorgt voor een goede overgang waardoor de bewoners met dementie het echt als een ander moment ervaren. Ook creëert diegene een ontspannende omgeving. Bijvoorbeeld door het gebruik van aromatherapie of rustige muziek. Met betekenisvolle activiteiten worden vervolgens de zintuigen van bewoners gestimuleerd. Elke bewoner krijgt veel persoonlijke aandacht en wordt betrokken bij de groep. Daarbij is er aandacht of een bewoner stimulerende of juist ontspannende activiteiten nodig heeft.

Betekenisvolle activiteiten

Er wordt tijdens de sessie gezorgd voor fysiek comfort, door comfortabele zitplaatsen. Ook zijn er snacks, drankjes aanwezig en klinkt er muziek. Dit kan ontspannende of voor bewoners belangrijke muziek zijn, maar ook natuurgeluiden. Een voorbeeld van een betekenisvolle activiteit is het aanbieden van een hand- en armmassage. Of het laten ervaren van aanrakingssensaties, zoals het strelen van knuffeldieren, texturen, of zachte dekens. Ook kunnen er items worden ingezet die van belang zijn voor de bewoner, zoals foto’s, of een geheugendoos.

Helpt mantelzorgers in betekenisvol contact

De betekenisvolle activiteiten kunnen worden ingezet met behulp van naasten en mantelzorgers. De communicatie tussen mantelzorger en hun naaste bemoeilijkt namelijk als de dementie in een meer vergevorderd stadium raakt. Mantelzorgers kunnen hierdoor het bezoek als minder betekenisvol en frustrerend ervaren. Het Namaste Familieprogramma helpt hen om samen weer mooie momenten te beleven, waardoor zij vaker op bezoek willen komen.

Onbegrepen gedrag

De interventie heeft verder het verminderen van onbegrepen gedrag als doel door in te spelen op behoeftes van de bewoners met dementie. Veel onbegrepen gedrag komt voort uit onbevredigende behoeftes die voor mensen met dementie lastig zijn om te uiten. Denk daarbij aan het ontbreken van een passend activiteitenprogramma, of te weinig bezoek van familieleden en vrienden. Daarnaast kan onbegrepen gedrag ook komen door ongeuite pijn en stress. Aan het begin van elke Namaste-sessie vindt er daarom een controle op pijn en ongemak plaats, waardoor de kans op signalering wordt vergroot.

Oordeel erkenningscommissie

De commissie is erg onder de indruk van het Namaste Familieprogramma: een mooie, duidelijk beschreven interventie met mooie, goed toepasbare materialen. De methode is inspirerend en sluit aan bij de (gebreken in de) dagelijkse praktijk. De interventie liep al heel goed in het buitenland en er is veel werk verricht om te laten zien dat dat ook in Nederland kan.