Kick-off ‘Thuis als het kan’

Het aantal ouderen neemt toe en de zorg wordt steeds duurder. Dat merken we ook in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Ook de wensen van cliënten veranderen: zij hechten steeds meer waarde aan revalidatie dicht bij huis. We moeten de GRZ dus anders vormgeven: méér ambulant (vanuit huis) en minder in het verpleeghuis of de revalidatiekliniek.

Vanaf 1 juni starten we dan ook met een nieuw onderzoeksproject. Daarin ontwikkelen we op basis van bestaande goede voorbeelden de ambulante GRZ in drie regio’s. Daar volgen we hoe cliënten, naasten en zorgverleners het ambulante GRZ-traject ervaren en welke effecten deze behandeling heeft, bijvoorbeeld op de kwaliteit van leven of het zorggebruik van cliënten. De drie deelnemende regio’s werken onderling samen in een Leernetwerk. Onze resultaten moeten alle landelijke regio’s helpen om ook passende ambulante GRZ te kunnen invoeren.

Leonoor van Dam van Isselt, senior onderzoeker bij het UNC-ZH, beantwoordt enkele vragen over het project Thuis als het kan.

Welke onderzoeksactiviteiten gaan er in het aankomende (half) jaar binnen jouw netwerk plaatsvinden?
In de proeftuinen ambulante geriatrische revalidatie is het doel om in het komende half jaar van de 1.0 versie (het geode voorbeeld an Vivium/Zilveren Kruis) gezamenlijk te komen tot een 2.0 versie. Dat doen we eerst lokaal (1.1 versie van Laurens en van Pieter van Foreest), dan regionaal (1.2 versie van Zuid-Holland) en vanuit daar landelijk (de 2.0 versie). Die 2.0 versie gaan we vervolgens landelijk implementeren en evalueren. Een hele uitdaging waar ik zeer naar uitkijk! We gaan in dit project echt een versnelling geven op de ontwikkeling van de ambulante GR!

Welke partners van jouw netwerk nemen er (al) deel aan het onderzoek?
Laurens en Pieter van Foreest nemen vanuit de regio Zuid-Holland deel aan het project. Ze richten beiden een lokale werkgroep in, maar zullen ook veel gaan samenwerken in dit project.

Hoe sluit dit nieuwe onderzoek aan bij eerdere onderzoeksprojecten uit je netwerk?
Het sluit goed aan op het thema geriatrische revalidatie van het UNC-ZH. Daarnaast gaan we in dit project ook gebruikmaken van eHealth. Het sluit dus ook goed aan op de onderzoekslijn van EAGER (eHealth in de Geriatrische Revalidatie) van het UNC-ZH.