Terugblik Jaarlijks UNC-ZH symposium 2024

Met veel plezier kijken we terug op het Jaarlijks UNC-ZH symposium 2024. Het was een prachtige en inspirerende dag met een keynote speaker, diverse sprekers, interactieve kennismarkt tijdens de lunchpauze en fantastische workshops. Monique Caljouw was de dagvoorzitter van het symposium. Alle lidorganisaties waren goed vertegenwoordigd. Met 190 bezoekers was het symposium een groot succes, iedereen bedankt!

Hier lees je het verslag van dit geslaagde symposium, onder aan deze pagina staat ook een foto-overzicht.

Dit jaar was het thema `Samen voor de ouderenzorg: kennis vanuit onderzoek voor de praktijk’. Binnen het netwerk zijn veel onderzoeken in de afrondende fase en tijdens het symposium hoorde je de bevindingen die er voor de praktijk toe doen. De inhoud was afwisselend, in vorm en inhoud. We hopen dat alle aanwezigen een inspirerende dag hebben gehad!

Plenaire sessies

Op de foto: Paul Iske

De start van de dag was met keynote spreaker Paul Iske. Hij nam ons mee in de wereld van briljante mislukkingen. In complexe omgevingen, zoals in de zorg, lopen dingen nu eenmaal niet altijd als gepland. Deze mislukkingen zijn niet helemaal voor niets, je leert er altijd van. Deze geleerde lessen neem je zelf weer mee in praktijk en deel je met anderen. Deze inspiratie is zeer toepasselijk bij onderzoek doen en implementeren!

Op de foto: Carolien de Vries

Carolien de Vries presenteerde haar onderzoek over pijn bij afasie. Personen met afasie of communicatieproblemen kunnen pijn hebben. Maar zij begrijpen jou niet helemaal en jij hen niet. Hun pijn beoordelen met een cijfer lukt niet. Wat dan? Carolien de Vries ontwikkelde samen met haar onderzoeksteam een pijnprotocol voor mensen met afasie en dit protocol presenteerde zij tijdens het symposium. Het pijnprotocol is nu ook te bekijken op de onderzoekspagina van Pijn bij afasie.

Naar de onderzoekspagina van Pijn bij afasie

Op de foto: Lisa van Tol

Lisa van Tol deelde resultaten voor de praktijk uit twee studies: de MINUTES studie over geleerde lessen in Nederlandse verpleeghuizen tijdens COVID-19, en uit de EU-COGER studie over geriatrische revalidatie na een COVID-19-besmetting in Europa. Wat leerden we van de overleggen van de coronacrisisteams in de verpleeghuizen? Dit is samengevat in verschillende factsheets die op de onderzoekspagina te vinden zijn (zie link hieronder). Hoe pakten verschillende Europese landen de geriatrische revalidatie na een COVID-besmetting op? Wat bleek; in het algemeen herstelden geriatrische COVID-19 patiënten na een revalidatie goed!

Naar de onderzoekspagina van de MINUTES studie

Naar de onderzoekspagina van EU-COGER studie

Op de foto: Jonathan Bogaerts

Jonathan Bogaerts sprak over zijn onderzoek, stoppen met bloeddrukverlagende medicijnen bij ouderen met dementie: wel of niet? Onbegrepen gedrag komt heel vaak voor bij verpleeghuisbewoners met dementie. Uit eerder onderzoek lijkt een verband te bestaan tussen enerzijds onbegrepen gedrag en een verminderde doorbloeding van het brein, en anderzijds het gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen en toename van dit onbegrepen gedrag. Jonathan Bogaerts heeft in de DANTON studie onderzocht of het verhogen van de bloeddruk, door het afbouwen van bloeddrukverlagende medicijnen, leidt tot minder onbegrepen gedrag en een betere kwaliteit van leven bij verpleeghuisbewoners met dementie. Binnenkort worden de resultaten van de DANTON studie gepubliceerd. Houd de website dus goed in de gaten.

Naar de onderzoekspagina van de DANTON studie

Op de foto: Petra Tasseron-Dries

Petra Tasseron-Dries sprak over haar onderzoek Cared-4 over het betrekken van naasten bij een multidisciplinaire aanpak voor onbegrepen gedrag en pijn bij bewoners met dementie. In haar onderzoek werkte zij aan een aanpassing van de STA OP!-methode voor toepassing met naasten. Tijdens het symposium vertelde ze meer over de implementatie hiervan en de impact die dit heeft gehad op bewoners, medewerkers en naasten, aangevuld met ervaringen van medewerkers met de methode.

Naar de onderzoekspagina van CARED-4 onderzoek

Op de foto: Patricia Huijbregts en Monique Caljouw

Patricia Huijbregts, bestuurder van Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) sprak over het belang van onderzoek doen in de praktijk. Ze vertelde over haar drijfveren en affiniteit met onderzoek. In haar werk zorgt Patricia voor korte lijnen voor onderzoek in de organisatie en neemt daarom ook deel aan de Wetenschappelijke Onderzoekscommissie.

Pitches nieuwe onderzoeken

Naast het afronden van onderzoeken zijn bij het UNC-ZH ook nieuwe onderzoekers gestart met hun onderzoek. Zij presenteerden tijdens het symposium hun onderzoek door middel van een pitch.
– Tosca van Hoorde presenteerde haar onderzoeken naar een emotie-intelligentie zorgrobot en stressensoren in kleding. Naar het onderzoek EI zorgrobot en MASQUE2.
– Annelies van Rijn presenteerde haar onderzoek naar een optimaal leefmilieu voor mensen met het syndroom van Korsakov. Naar het onderzoek.
– Elma van Garderen presenteerde haar onderzoek naar onbelaste revalidatie en meer beweging.
– Sabine Kruijer presenteerde haar onderzoek naar de barrières en faciliterende factoren voor de interventie van niet-medicamenteuze behandelingen voor pijn bij mensen met dementie die wonen in een verpleeghuis. Naar het onderzoek.

Kennismarkt

Tijdens de lunchpauze waren producten en innovaties te bewonderen vanuit Argos Zorggroep, HWW zorg, Pieter van Foreest, WZH, Marente, Topaz, Zonnehuisgroep Vlaardingen, Aafje & ActiVite en Laurens. Tijdens de kennismarkt ontstonden veel gesprekken tussen zorgprofessionals en de zorgorganisaties en ideeën en gedachten werden met elkaar uitgewisseld.

Workshops

Naast de plenaire sessies volgden de deelnemers ook interessante en zeer interactieve workshops. De volgende onderwerpen werden behandeld:

  • Kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie: het kiezen van betekenisvolle activiteiten
  • Verbeter jouw uitdagend revalidatieklimaat met de CREATE tool!
  • Behouden van betekenisvolle activiteiten van mensen met dementie tijdens verhuizing naar het verpleeghuis
  • `Couch potatoes’ in de geriatrische revalidatie, laten we ze zitten?
  • Interprofessioneel werken, beter passende zorg door het samen te doen
  • Visueel spatieel neglect na een beroerte in de geriatrische revalidatie
  • Proactieve zorgplanning bij mensen met dementie
  • Onderzoeksresultaten, en dan? Good practices uit de praktijk

Alvast voor in je agenda: het volgende UNC-ZH symposium is op vrijdag 21 maart 2025. Tot dan!

Hieronder zie je een foto-impressie, waarbij de meeste foto’s gemaakt zijn door Juliette van der Zwart.