Persoonlijke aandacht is van belang

Jolanda Been is activiteitenbegeleidster bij Topaz en ervaringsdeskundige van het Namaste Familieprogramma. Zij deed dit jaar mee aan de train-de-trainer om het programma te kunnen overbrengen op collega’s. In dit interview vertelt ze over haar ervaringen en de veranderingen die het Namaste Familieprogramma met zich meebrengt.

Hoe ben je bekend geraakt met het Namaste Familieprogramma?

“Volgens mij was dit in coronatijd tijdens een online symposium. Misschien wel die van het 15-jarig jubileum van het UNC-ZH, dat week ik niet meer zeker. Maar zo heb ik kennisgemaakt met het programma en de mensen erachter.”

Waarom heb je meegedaan aan de train-de-trainer?

“Ik wilde meer weten van Namaste. Ik zag veel overeenkomsten met het werk wat ik doe als activiteitenbegeleidster. Ik wil Namaste bekendheid geven binnen de organisatie, maar dat lukt natuurlijk niet alleen. Daarom ben ik de eerste keer samen met een collega gestart met de train-de-trainer.  

Voor mij blijft ook nu de uitdaging om kleinschalig Namaste sessies in te voeren. En dat moet ik samen met collega’s oppakken. Daarom heb ik drie gastvrouwen gevraagd hieraan mee te doen. Zij hebben de train-de-trainer ook gevolgd toen ik voor de tweede keer mee deed. We pakken dit op een heel rustige manier aan. Veranderingen in zorg zijn een omslag voor iedereen, waar dus ook iedereen rustig aan moet kunnen wennen.”

Hoe heb je de train-de-trainer ervaren?

“Tijdens de laatste sessie van de laatste training waren we op onze locatie bij Topaz aanwezig. Dit werd als zeer positief ervaren door mijn collega’s en mij, maar ook zeker door bewoners. Zij gaven aan dat persoonlijke aandacht erg fijn is en dat ze rust en vooral ook plezier hebben ervaren. 

En ja, het is natuurlijk wel even anders denken voor mij als activiteitenbegeleider. Ik heb van de train-de-trainer geleerd dat als we een sessie doen de activiteit niet het doel is. We doen de sessies nog niet wekelijks door allerlei omstandigheden, maar we doen ze wel.” 

Hoe bevalt het Namaste Familieprogramma de bewoners?

“Voor mij is duidelijk dat de bewoners genieten van de activiteiten. Ze voelen zich gehoord en op hun gemak. Er is aandacht voor ze. En dan vooral persoonlijke aandacht.” 

Wat is de grootste verandering sinds het Namaste Familieprogramma?

“Persoonlijk heeft het mij aan het denken gezet en ik wil het prorgamma samen met collegatrainers verder brengen. Ik neem al het geleerde mee, want de activiteiten die ik doe kan ik zeker gebruiken om kleine stappen te zetten naar een verandering. En dit samen met vrijwilligers. 

Het valt de vrijwilligers ook op dat ik anders bezig ben, wat zij weer als prettig ervaren. De persoonlijke benadering is één van deze veranderingen. De vraag ‘Hoe gaat het met u?’ (aan bewoner of vrijwilliger) is hier een voorbeeld van. 

In de organisatie zelf is een grote verandering nu nog niet zichtbaar. Maar we beginnen naar aanleiding van het Namaste Familieprogramma ook een nieuw project, huidhonger. Hier zie ik kansen om familie, medewerkers en vrijwilligers samen te brengen. Dit sluit heel mooi aan op het Namaste Familieprogramma. Dit kan zeker de gewenste veranderingen teweeg brengen. Het voelt als een begin van iets moois en nieuws.” 

Wat ga je nu zelf verder doen?

“Na de zomerperiode ga ik samen met de train-de-trainers verder aan de slag om Namaste over te brengen op andere collega’s. Wie ik zeker meeneem hierin zijn de vrijwilligers, zij staan open om dit traject in te gaan. Ook familie wil ik meer betrekken, daar is naar mijn idee ook behoefte aan. Het zal een lange weg zijn, maar ik ervaar dit als een uitdaging.”