De CRANBERRY studie

HerstelWelbevinden

Een onderzoek naar de effecten en kosten van het gebruik van cranberrycapsules ter preventie van urineweginfecties bij verpleeghuisbewoners.

Inhoud onderzoek

Een urineweginfectie is één van de meest voorkomende infecties in het verpleeghuis. Deze infecties veroorzaken niet alleen specifieke klachten en enkele dagen van algemeen ziek zijn, maar kunnen meer ernstige gevolgen hebben. Zoals het optreden van verwardheid, dehydratie, urosepsis en ze kunnen zelfs leiden tot een ziekenhuisopname of overlijden. Het is daarom belangrijk om urineweginfecties te voorkomen en cranberry’s zouden dat mogelijk kunnen.

Om te onderzoeken of het gebruik van cranberrycapsules een doelmatige interventie is ter preventie van urineweginfecties bij verpleeghuisbewoners, zijn in de CRANBERRY studie zowel de effectiviteit als de kosten van het gebruik van cranberrycapsules onderzocht.

De CRANBERRY studie is een dubbelblinde gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie die plaats heeft gevonden in 21 verpleeghuizen van het UNC-ZH. De deelnemers werden bij aanvang van de studie ingedeeld op het risico van het krijgen van een urineweginfectie. Verpleeghuisbewoners met langdurige blaaskatheterisatie, diabetes mellitus en in het jaar voorafgaande aan de studie ten minste één urineweginfectie hebben gehad, hebben een hoog risico op het krijgen van een urineweginfectie. Alle andere verpleeghuisbewoners behoorden tot de laag risicogroep.

Uit de CRANBERRY studie blijkt dat het gebruik van cranberrycapsules (tweemaal daags) effectief is in het voorkomen van klinische urineweginfecties bij verpleeghuisbewoners met een hoog risico op het ontwikkelen van urineweginfecties. Het gebruik van de cranberrycapsules bleek echter niet kosteneffectief te zijn. Niettemin, om redenen van effectiviteit is het nog steeds aan te raden om verpleeghuisbewoners met een hoog risico op urineweginfecties, preventies te behandelen met cranberrycapsules.