EAGER-2-SEE

Herstel

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen op welke wijze we het zelfmanagement van kwetsbare ouderen met chronische aandoeningen en/of blijvende beperkingen in de geriatrische revalidatie (GR) kunnen ondersteunen en verbeteren met behulp van eHealth (digitale zorg). Daarbij streven we ernaar om minimaal twee bruikbare, haalbare en potentieel effectieve eHealth-applicaties te ontwikkelen die ingezet kunnen worden in de GR.

Inhoud onderzoek

Waarom doen we dit onderzoek?
De toenemende groei van ouderen en het dreigend tekort aan zorgprofessionals zet de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk. Met de vergrijzing neemt ook het aantal mensen met chronische ziekten toe. Mensen met een chronische ziekte komen vaker in het ziekenhuis en revalidatiecentrum terecht. In revalidatie leren zij omgaan met de chronische aandoening en zelf keuzes te maken in het alledaagse leven en in het zorg-, behandel- en ondersteuningsaanbod (zelfmanagement).
De inzet van eHealth is een belangrijke kans om aan de zorgvraag te voldoen. Een goede eHealth-toepassing kan een patiënt informeren en motiveren, zodat hij/zij beter in staat is om meer regie te nemen over ziekte en eigen gezondheid. Echter, tot op heden is het wetenschappelijk bewijs voor het inzetten van eHealth, in het ondersteunen en verbeteren van het zelfmanagement van patiënten, in de GR schaars. Wat zijn bijvoorbeeld belangrijke belemmerende en faciliterende factoren?

Hoe voeren we het onderzoek uit?
Het onderzoeksprogramma bestaat uit verschillende delen. In het eerste deel wordt in kaart gebracht wat de haalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid is van en hoe therapietrouw geriatrische revalidanten met COPD en zorgprofessionals zijn aan een module van het Viduet (SmartCOPD). Dit wordt onderzocht in een gemixte-methodestudie waarin revalidanten naast hun reguliere revalidatie gebruikmaken van SmartCOPD. Revalidanten worden geïnterviewd over hun gebruikservaring en behandelaren wordt gevraagd naar hun ervaring aan de hand van focusgroepen. Daarnaast wordt de data van SmartCOPD gebruikt om onder andere te meten hoe therapietrouw de groepen zijn aan de app. Naar aanleiding van de resultaten in verschillende rondes wordt SmartCOPD aangepast.

In later volgende onderdelen van de studie wordt er meer generiek gekeken naar het effect van het gebruik van eHealth op de gezondheidsstatus en zelfmanagement van de patiënt. We willen hierbij komen tot minimaal twee bruikbare, haalbare en (kosten-)effectieve eHealth-applicaties die ingezet kunnen worden in de praktijk van de geriatrische revalidatie.