Technologie

Technologie wordt steeds meer gebruikt in de ouderenzorg, zowel thuis als in het verpleeghuis. Onderzoek in dit aandachtsgebied richt zich er op hoe technologie kan bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van ouderen, maar ook hoe zorgmedewerkers ondersteund kunnen worden in hun dagelijkse werkzaamheden.

Lopende onderzoeken

MASQUE2

Welbevinden

Validatie en implementatie van een draagbaar sensorsysteem in kleding om vroegtijdige signalen van stress te herkennen bij mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking.

Lees verder

Proeftuin Emotie Intelligente Zorgrobot

Herstel Welbevinden

Met het oog op de arbeidskrapte, toenemende vergrijzing en complexere zorg, zijn digitalisering en technologie noodzakelijke stappen in de zorgtransitie. In de proeftuin gaan we een emotie intelligente robot ontwikkelen die de zorg kan helpen bij het bieden van meer persoonsgerichte zorg. Zorg is en blijft mensenwerk en daarom staat de menselijke maat binnen dit project centraal. De robot ontwikkelen we daarom ook samen met bewoners, familie en zorgmedewerkers.

Lees verder

EAGER-2-TRAIN

Herstel

EAGER-2-TRAIN onderzoekt de bruikbaarheid, haalbaarheid en effectiviteit van mobiele apps of mHealth geïntegreerd in reguliere zorg als blended care voor ouderen in de herstelfase.

Lees verder

EAGER-2-SEE

Herstel

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen op welke wijze we het zelfmanagement van kwetsbare ouderen met chronische aandoeningen en/of blijvende beperkingen in de geriatrische revalidatie (GR) kunnen ondersteunen en verbeteren met behulp van eHealth (digitale zorg). Daarbij streven we ernaar om minimaal twee bruikbare, haalbare en potentieel effectieve eHealth-applicaties te ontwikkelen die ingezet kunnen worden in de GR.

Lees verder

EAGER@HOME

Herstel

Onderzoek naar de inzetbaarheid van eHealth om de ambulante geriatrische revalidatie te bevorderen met als uiteindelijk doel de participatie van de revalidant duurzaam te optimaliseren.

Lees verder

EAGER-2-SENSE

Herstel

Het meten van uitkomsten binnen de geriatrische revalidatie in Nederland wordt momenteel nog niet structureel gedaan. Vanuit het UNC-ZH is het initiatief gestart om een generieke basisset meetinstrumenten samen te stellen, waarmee de cliënt snel en volledig in beeld wordt gebracht.

Lees verder

EAGER

Herstel

In de geriatrische revalidatie (GR) staat eHealth nog in de kinderschoenen en is er weinig bekend over de wetenschappelijke effectiviteit. Voor professionals is het vaak lastig om te beoordelen welke eHealth toepassingen voor hun patiënten zinvol kunnen zijn. Daarnaast is het aanbod dusdanig groot dat men vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Kortom, aan de ene kant groeien de mogelijkheden m.b.t. eHealth in de GR, aan de andere kant blijven de ontwikkelingen daar momenteel achter. Het doel van deze onderzoekslijn is dan ook om bij te dragen aan enerzijds de wetenschappelijke basis op dit onderwerp, maar ook om de praktijk van de GR te ondersteunen bij het maken van keuzes en het succesvol implementeren van eHealth.

Lees verder