EAGER-2-SENSE

Herstel

Het meten van uitkomsten binnen de geriatrische revalidatie in Nederland wordt momenteel nog niet structureel gedaan. Vanuit het UNC-ZH is het initiatief gestart om een generieke basisset meetinstrumenten samen te stellen, waarmee de cliënt snel en volledig in beeld wordt gebracht.

Inhoud onderzoek

Het meten van uitkomsten binnen de geriatrische revalidatie in Nederland wordt momenteel nog niet structureel gedaan. Er wordt wel gemeten (veelal ziektespecifiek), maar de toegevoegde waarde hiervan voor het totale revalidatieproces van een cliënt is beperkt. Vanuit het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid Holland (UNC-ZH), is het initiatief gestart om een generieke basisset meetinstrumenten samen te stellen, waarmee de cliënt snel en volledig in beeld wordt gebracht. De domeinen waarop gemeten wordt zijn voornamelijk de functie, kwaliteit van leven, maar ook de stoornis.
Om deze stap efficiënter, effectiever en mogelijk voor de patiënt ook minder belastend te laten verlopen, zou de inzet van een bewegingssensor al in de fase waarin de basisset meetinstrumenten wordt afgenomen, specifieke informatie naar boven kunnen halen. Wat kan leiden tot specifiekere revalidatie doelstellingen en gerichtere interventie zoals een toename van fysieke activiteit of vermindering van sedentair gedrag. Het gestructureerd objectief meten middels een bewegingssensor kan hopelijk leiden tot betere evaluatie van revalidatie en op termijn het verbeteren van de kwaliteit van revalidatie.

Dit onderzoeksprogramma bestaat uit twee verschillende onderdelen:
a. RAAK-PRO; making sense of sensor data for personalized health care. Op weg naar gepersonaliseerde revalidatie voor mensen na een beroerte.
b. HIPCARE: Analyse sensordata uit HIPCARE cohort met als doel het beschrijven van beweegpatronen bij ouderen die revalideren na een heupfractuur.