GR-COPD-studie

Herstel

Het primaire doel van het onderzoek is de haalbaarheid en effectiviteit van het GR-COPD-programma onderzoeken. Een geriatrisch revalidatieprogramma dat revalidatie en palliatieve zorgaspecten integreert voor oudere patiënten met ernstig COPD die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor een acute exacerbatie.

Inhoud onderzoek

Door de wereldwijde vergrijzing en stijging van het aantal kwetsbare ouderen met chronische aandoeningen is er in toenemende mate behoefte aan revalidatieprogramma’s die specifiek gericht zijn op de geriatrische patiënt.

Zorggroep Solis heeft in 2009, in samenwerking met de longafdeling van het Deventer Ziekenhuis, het COPD-zorgpad ontwikkeld. Het doel van dit revalidatieprogramma is om met name oudere patiënten met ernstige en zeer ernstige COPD beter te laten functioneren in hun thuissituatie na een ziekenhuisopname in verband met een exacerbatie. En om complicaties te voorkomen, zoals een verslechterende gezondheidstoestand en terugkerende ziekenhuisopnames

Onderzoek naar de effecten van geriatrische revalidatie voor patiënten met ernstige en zeer ernstige COPD in de vorm van een gecontroleerde interventie-studie ontbreekt tot op heden. Ook in de internationale literatuur. Hierdoor is onduidelijk of geriatrische revalidatie voor deze specifieke groep patiënten effectief is

Het doel van het onderzoek is het onderzoeken van de effectiviteit van geriatrische revalidatie op de gezondheidsstatus (primaire uitkomstmaat) en de exacerbatie- en opnamefrequentie (secundaire uitkomstmaat) van patiënten met ernstige en zeer ernstige COPD, opgenomen in het ziekenhuis vanwege een acute exacerbatie.

Publicaties

Timotheus J Wouters, Eléonore F van Dam van Isselt, Wilco P Achterberg. Information needs of older patients living with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) indicated for a specific geriatric rehabilitation programme: a prospective cohort study. International Journal of Palliative Nursing 2020, Vol 26, No 5 Eléonore F.van Dam van Isselt MD, Monicavan Eijk MD, PhD, Nanvan Geloven PhD, Karin H.Groenewegen-Sipkema MD, PhD, Jan-Willem K.van den Berg MD, PhD, Cécile M.A.Nieuwenhuys PhD, Niels H.Chavannes MD, PhD, Wilco P.Achterberg MD, PhD. A Prospective Cohort Study on the Effects of Geriatric Rehabilitation Following Acute Exacerbations of COPD. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2019.02.025 Geriatric Rehabilitation for older patients with COPD – Proefschrift Leonoor van Dam van Isselt van Dam van Isselt EF, Groenewegen-Sipkema KH, van Eijk M, Chavannes NH, Achterberg WP. Pain in patients with chronic obstructive pulmonary disease indicated for post-acute pulmonary rehabilitation. https://doi.org/10.1177/1479972318809456 van Dam van Isselt EF, Groenewegen-Sipkema KH, van Eijk M, et al. Pain in patients with chronic obstructive pulmonary disease indicated for post-acute pulmonary rehabilitation. Pain in patients with COPD; a systematic review and meta-analysis. EF van Dam van Isselt, Groenewegen-Sipkema KH, Spruit-van Eijk M, et al. BMJ open 2014; 4: e005898. 2014/09/28. DOI: 10.1136/bmjopen-2014-005898. Health status measured by the clinical COPD questionnaire (CCQ) improves following post-acute pulmonary rehabilitation in patients with advanced COPD: a prospective observational study. EF van Dam van Isselt, Spruit M, Groenewegen-Sipkema KH, et al. NPJ primary care respiratory medicine 2014; 24: 14007. 2014/05/21. DOI: 10.1038/npjpcrm.2014.7. Geriatric rehabilitation for patients with advanced COPD: a naturalistic prospective cohort study on feasibility and course of health status. EF van Dam van Isselt, Spruit M, Groenewegen-Sipkema KH, et al. Chronic respiratory disease 2014; 11: 111-119. 2014/04/15. DOI: 10.1177/1479972314529674. Geriatric rehabilitation for patients with advanced COPD; programme characteristics and case studies. EF van Dam van Isselt, Groenewegen-Sipkema KH, Spruit-van Eijk M, et al. International journal of palliative nursing 2013; 19: 141-146. 2013/05/15. DOI: 10.12968/ijpn.2013.19.3.141.