Pijn in beeld en behandeld

Welbevinden

Dit project heeft tot doel het verbeteren van de pijnbehandeling van verpleeghuisbewoners en de overdracht aan de eerste lijn.

Inhoud onderzoek

Veel mensen die in een verpleeghuis wonen hebben last van pijn. Deze pijn wordt niet altijd herkend en is daardoor moeilijk te behandelen. Met name bij mensen met dementie is dit lastig te bepalen. Er is een richtlijn met adviezen die verpleeghuizen helpt om pijn zo goed mogelijk te herkennen en behandelen. Voor het project ‘Pijn in beeld en behandeld’ wordt deze richtlijn in twee verpleeghuizen ingevoerd om de behandeling van pijnklachten bij verpleeghuisbewoners verder te verbeteren. Daarnaast worden de ervaringen gedeeld met andere verpleeghuizen en wordt er toegewerkt naar een algemene handleiding met hulpmiddelen die in ieder verpleeghuis in Nederland gebruikt kunnen worden.Zonnehuisgroep
Thebe