Pijn in beeld en behandeld

Welbevinden
English text below

Dit project heeft tot doel het verbeteren van de pijnbehandeling van verpleeghuisbewoners en de overdracht aan de eerste lijn.

Inhoud onderzoek

Veel mensen die in een verpleeghuis wonen hebben last van pijn. Deze pijn wordt niet altijd herkend en is daardoor moeilijk te behandelen. Met name bij mensen met dementie is dit lastig te bepalen. Er is een richtlijn met adviezen die verpleeghuizen helpt om pijn zo goed mogelijk te herkennen en behandelen. Voor het project ‘Pijn in beeld en behandeld’ wordt deze richtlijn in twee verpleeghuizen ingevoerd om de behandeling van pijnklachten bij verpleeghuisbewoners verder te verbeteren. Daarnaast worden de ervaringen gedeeld met andere verpleeghuizen en wordt er toegewerkt naar een algemene handleiding met hulpmiddelen die in ieder verpleeghuis in Nederland gebruikt kunnen worden. Zonnehuisgroep Thebe

Read this text in English:

Getting pain recognized and treated

Implementation of the multidisciplinary guideline on chronic pain in vulnerable nursing home residents to improve recognition and treatment.

Many residents in nursing homes experience pain. The recognition and treatment of pain presents challenges, especially in persons with dementia. These are addressed in the Dutch multidisciplinary guideline ‘Recognition and treatment of chronic pain in vulnerable elderly’, but translating guidelines into practical strategies for nursing homes is often difficult.

In this project, we implement the guideline in two nursing homes, and evaluate the process and outcomes. Also, a toolkit is developed for nursing homes that want to implement the guideline in the future. The researchers used interviews, questionnaires, and document analyses to investigate the nursing homes’ implementation of the guideline.