MASQUE

Welbevinden

We gaan samen met cliënten, mantelzorgers en zorgverleners een draagbaar sensorsysteem in kleding ontwikkelen dat helpt bij het vroegtijdig opsporen van stress bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie.

Inhoud onderzoek

Mensen met een verstandelijke beperking of dementie zijn gevoelig voor stress. Zorgverleners staan voor de uitdaging om op basis van observaties hun stressniveau en stemming te lezen en reguleren. Late herkenning kan leiden tot onbegrepen gedrag, zoals agressie. Onbegrepen gedrag vermindert de kwaliteit van leven, bemoeilijkt de zorg en ondersteuning en de belasting bij zorgverleners leidt tot bovengemiddeld ziekteverzuim en personeelsverloop. Het is daarom van cruciaal belang om hulpmiddelen te ontwikkelen die onbegrepen gedrag kan voorkomen of verminderen.
Binnen dit project gaan we een hulpmiddel ontwikkelen dat zorgverleners helpt de eerste signalen van stress bij de cliënt te herkennen. Het hulpmiddel gebruikt hiervoor sensoren die fysiologische maten (zoals hartslag of huidgeleiding) meten en kunstmatig intelligente gedragsmodellen. Verschillende doelgroepen denken mee over het ontwerp en de gebruikersvoorwaarden van het hulpmiddel dat in kleding gedragen gaat worden.
Door stress vroegtijdig te herkennen, kunnen zorgverleners eerder hulp bieden. Dit verbetert de levenskwaliteit van de cliënt . Daarnaast doen we ook een surveyonderzoek onder zorgmedewerkers in de langdurige zorg naar het gebruik van zorgtechnologie (eHealth).

 

Gepresenteerd op
Sano Wetenschapsdag 2022
Verenso jubileum congres 2022

Verschenen in
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 2021