MASQUE1

Welbevinden
English text below

We gaan samen met cliënten, mantelzorgers en zorgverleners een draagbaar sensorsysteem in kleding ontwikkelen dat helpt bij het vroegtijdig opsporen van stress bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie.

Inhoud onderzoek

Mensen met een verstandelijke beperking of dementie zijn gevoelig voor stress. Zorgverleners staan voor de uitdaging om op basis van observaties hun stressniveau en stemming te lezen en reguleren. Late herkenning kan leiden tot onbegrepen gedrag, zoals agressie. Onbegrepen gedrag vermindert de kwaliteit van leven, bemoeilijkt de zorg en ondersteuning en de belasting bij zorgverleners leidt tot bovengemiddeld ziekteverzuim en personeelsverloop. Het is daarom van cruciaal belang om hulpmiddelen te ontwikkelen die onbegrepen gedrag kan voorkomen of verminderen.
Binnen dit project gaan we een hulpmiddel ontwikkelen dat zorgverleners helpt de eerste signalen van stress bij de cliënt te herkennen. Het hulpmiddel gebruikt hiervoor sensoren die fysiologische maten (zoals hartslag of huidgeleiding) meten en kunstmatig intelligente gedragsmodellen. Verschillende doelgroepen denken mee over het ontwerp en de gebruikersvoorwaarden van het hulpmiddel dat in kleding gedragen gaat worden.
Door stress vroegtijdig te herkennen, kunnen zorgverleners eerder hulp bieden. Dit verbetert de levenskwaliteit van de cliënt . Daarnaast doen we ook een surveyonderzoek onder zorgmedewerkers in de langdurige zorg naar het gebruik van zorgtechnologie (eHealth).

 

Gepresenteerd op
Sano Wetenschapsdag 2022
Verenso jubileum congres 2022

Verschenen in
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 2021

 

Bekijk ook het onderzoek MASQUE2 – UNC-ZH

Read this text in English:

MASQUE 1: Monitoring & Alarming Stress to improve QUality of carE (MASQUE) with a garment-integrated artificial intelligence-based sensor system for people with impaired cognition

Together with stakeholders, we will develop a garment-integrated sensor system for early stress detection in people with intellectual disabilities and dementia.

People with intellectual disabilities and dementia are sensitive to stress and may have limited verbal abilities. Their caregivers are faced with the challenge of reading and regulating their care recipient’s stress level and mood. Late recognition of stress can lead to challenging behaviour, such as aggression.

Challenging behaviour reduces the quality of life, makes care and support more difficult and more expensive, and the burden on caregivers leads to higher-than-average workplace absenteeism and staff turnover. It is therefore crucial to develop aids to prevent or diminish challenging behaviour.

In this project, we will develop a prototype that can determine the build-up of stress in a person based on sensors for physiological measurements, such as heart rate and electrodermal activity, and behavioural artificial intelligence models. Various stakeholders are consulted in iterative sessions about the design of the device, which consists of sensors that will be worn in clothing. The device makes it possible to identify early signs of stress build-up in people with intellectual disabilities or dementia. It warns the caregiver before stress levels reach a critical point, which enables the caregiver to respond to the needs of the client better and more quickly. This may prevent escalation of the situation, thereby reducing the amount of care needed, improving quality of life, reducing the burden on caregivers, and lowering healthcare costs. In addition, we will also conduct a survey among healthcare workers in long-term care about the use of healthcare technology (eHealth).

Publicaties

de Vries, Stefan et al. “Real-time stress detection based on artificial intelligence for people with an intellectual disability.” Assistive technology : the official journal of RESNA, 1-9. 26 Sep. 2023, doi:10.1080/10400435.2023.2261045 Sep Hesselmans, Franka J. M. Meiland, Esmee Adam, Erwin van de Cruijs, Arthur Vonk, Fransje van Oost, Dwayne Dillen, Stefan de Vries, Eric Riegen, Reon Smits, Nanda de Knegt, Hanneke J. A. Smaling & Erwin R. Meinders (2023) Effect of stress-based interventions on the quality of life of people with an intellectual disability and their caregivers, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, DOI: 10.1080/17483107.2023.2287161 van der Nulft N, de Vries S, Visschedijk J, et al. Impact of real-time stress monitoring in people with an intellectual disability. Cognitive Computing and Internet of Things, Vol. 73, 2023, 56-67. Leborgne, F., Smits, R., Gencheva, M., De Vries, S., Meinders, E., Cluitmans, P., … & Kuhlmann, J. C. (2023). The development of a washable and durable smart textile to measure electrodermal activity for early stress recognition. Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2023): Integrating People and Intelligent Systems, 69(69). de Vries, S., Smits, R., Tataj, M., Ronckers, M., van der Pol, M., van Oost, F., Adam, E., Smaling, H., & Meinders, E. (2022). Accurate Stress detection form Novel Real-Time Electrodermal Activity Signals and Multi-task Learning Models. Cognitive Imputing and Internet of Things, Vol. 43, 2022, 1-7.