COVID-19 MINUTES- studie

Welbevinden

Hoe verging het de verpleeghuizen? Welke problemen en oplossingen werden besproken in de crisisteams? Met de COVID-19 MINUTES- studie, volgden we verpleeghuizen tijdens de pandemie op de voet. Onderzoek naar genomen COVID-19- maatregelen en problemen in verpleeghuizen.

Inhoud onderzoek

In de eerste maanden van de corona pandemie (februari – april 2020) installeerden verpleeghuisorganisaties crisisteams, om snel besluiten te kunnen nemen. Omdat er nauwelijks kennis over COVID-19 beschikbaar was, hadden verpleeghuisorganisaties behoefte aan het leren van elkaars ervaringen en hadden landelijke beleidsmakers behoefte aan inzicht in wat er speelde de sector.
In de “Covid-19 Management In NUrsing homes by crisis TEamS” (COVID-19 MINUTES) studie werden notulen van crisisteams van  41 Nederlandse verpleeghuisorganisaties (samen meer dan 500 verpleeghuislocaties) verzameld van maart 2020 tot en met/m oktober 2021. Een groep onderzoekers extraheerden wekelijks uit de notulen welke maatregelen er werden genomen en welke problemen er speelden. (Twee-)wekelijks schreven we samenvattende rapportages, die we deelden met de deelnemende zorgorganisaties en met landelijke beleidsmakers, zoals het ministerie van VWS. Daarnaast werd de inhoud van de notulen wetenschappelijk geanalyseerd aan de hand van ‘content analyse’. Acht terugkerende onderwerpen in de notulen van de crisisteams waren: crisis management, isolatie- en afstandsmaatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en hygiëne, personeel (personele inzet en welzijn van personeel), testen, vaccineren, bezoekregelingen, en welzijn van bewoners en hun naasten.
Om meer diepte te kunnen geven aan de besluiten uit de notulen van crisisteams, organiseerden we ook vijf5 rondes van in totaal dertien13 panelgesprekken met  verschillende verpleeghuismedewerkers (o.a. managers, artsen, verpleegkundigen, HR- medewerkers, activiteitenbegeleiders, etc.) en cliëntenraadsleden. Deze panels prioriteerden de maatregelen die volgens hen het meest belangrijk zijn geweest om infecties onder verpleeghuisbewoners te voorkomen, welzijn van verpleeghuisbewoners te behouden, personele inzet en welzijn van personeel te behouden, en om vaccinatiebereidheid onder personeel te stimuleren. Het panelonderzoek werd uitgevoerd aan de hand van de ‘nominale groepstechniek’. De panelstudie gaf ook inzicht in de besluitvormingsprocessen van verpleeghuisorganisaties m.b.t. de genomen maatregelen.