COVID-19 MINUTES- studie

Welbevinden

Hoe verging het de verpleeghuizen? Welke problemen en oplossingen werden besproken in de crisisteams? Met de COVID-19 MINUTES- studie, volgden we verpleeghuizen tijdens de pandemie op de voet. Onderzoek naar genomen COVID-19- maatregelen en problemen in verpleeghuizen.

Inhoud onderzoek

In de eerste maanden van de corona pandemie (februari – april 2020) installeerden verpleeghuisorganisaties crisisteams, om snel besluiten te kunnen nemen. Omdat er nauwelijks kennis over COVID-19 beschikbaar was, hadden verpleeghuisorganisaties behoefte aan het leren van elkaars ervaringen en hadden landelijke beleidsmakers behoefte aan inzicht in wat er speelde de sector.
In de “Covid-19 Management In NUrsing homes by crisis TEamS” (COVID-19 MINUTES) studie werden notulen van crisisteams van  41 Nederlandse verpleeghuisorganisaties (samen meer dan 500 verpleeghuislocaties) verzameld van maart 2020 tot en met/m oktober 2021. Een groep onderzoekers extraheerden wekelijks uit de notulen welke maatregelen er werden genomen en welke problemen er speelden. (Twee-)wekelijks schreven we samenvattende rapportages, die we deelden met de deelnemende zorgorganisaties en met landelijke beleidsmakers, zoals het ministerie van VWS. Daarnaast werd de inhoud van de notulen wetenschappelijk geanalyseerd aan de hand van ‘content analyse’. Acht terugkerende onderwerpen in de notulen van de crisisteams waren: crisis management, isolatie- en afstandsmaatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en hygiëne, personeel (personele inzet en welzijn van personeel), testen, vaccineren, bezoekregelingen, en welzijn van bewoners en hun naasten.
Om meer diepte te kunnen geven aan de besluiten uit de notulen van crisisteams, organiseerden we ook vijf5 rondes van in totaal dertien13 panelgesprekken met  verschillende verpleeghuismedewerkers (o.a. managers, artsen, verpleegkundigen, HR- medewerkers, activiteitenbegeleiders, etc.) en cliëntenraadsleden. Deze panels prioriteerden de maatregelen die volgens hen het meest belangrijk zijn geweest om infecties onder verpleeghuisbewoners te voorkomen, welzijn van verpleeghuisbewoners te behouden, personele inzet en welzijn van personeel te behouden, en om vaccinatiebereidheid onder personeel te stimuleren. Het panelonderzoek werd uitgevoerd aan de hand van de ‘nominale groepstechniek’. De panelstudie gaf ook inzicht in de besluitvormingsprocessen van verpleeghuisorganisaties m.b.t. de genomen maatregelen.

Publicaties

Van Dijk Y, Van Tol LS, Achterberg WP, Zuidema SU, Janus SIM. COVID-19 measures implemented for nursing home staff and their perspectives on the importance of the measures: A qualitative study, International Journal of Nursing Studies Advances,Volume 6,2024,https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2023.100163. Van Tol LS, Smaling HJA, Janus SIM, Caljouw MAA, Achterberg WP, Priority measures to prevent infections and maintain residents’ well-being during COVID-19 outbreaks in nursing homes: Consensus among staff and resident representatives determined in an online nominal group technique study, International Journal of Nursing Studies Advances, Volume 5, 2023, https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2023.100142. van Tol LS, Meester W, Caljouw MAA, Achterberg WP. Strategies to Increase Willingness to Receive a COVID-19 Vaccine among Nursing Home Staff. Infectious Disease Reports. 2023; 15(1):34-42. https://doi.org/10.3390/idr15010004 van Tol LS, Smaling HJA, Meester W, Janus SIM, Zuidema SU, de Waal MWM, Caljouw MAA, Achterberg WP. Distancing Measures and Challenges Discussed by COVID-19 Outbreak Teams of Dutch Nursing Homes: The COVID-19 MINUTES Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(11):6570. https://doi.org/10.3390/ijerph19116570 Smeitink MMP, Smaling HJA, van Tol LS, Haaksma ML, Caljouw MAA, Achterberg WP. Activities for Residents of Dutch Nursing Homes during the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(9):5465. https://doi.org/10.3390/ijerph19095465 van Tol LS, Smaling HJA, Groothuijse JM, et alCOVID-19 management in nursing homes by outbreak teams (MINUTES) — study description and data characteristics: a qualitative studyBMJ Open 2021;11:e053235. doi: 10.1136/bmjopen-2021-053235