EU-COGER: European cooperation in geriatric rehabilitation research after COVID-19

Herstel
English text below

De EU-COGER- studie is Europese observationele multicenter studie naar het herstel en de inhoud van het revalidatietraject van post-COVID-19- patiënten in de geriatrische revalidatie.

Inhoud onderzoek

logo eu coger studie

De doelen van de EU-COGER studie zijn:
1. Inzicht krijgen in het herstel van post-COVID-19- cliënten tijdens en na opname in de geriatrische revalidatie.
2. Inzicht krijgen in de inhoud van het post-COVID-19- revalidatietraject in de verschillende Europese landen: welke behandelingen en professionals worden er ingezet?
Als we hier meer over weten, kunnen we betere zorg bieden. En dat is natuurlijk ons doel.

In september 2020 zijn wij begonnen met het werven van revalidatie-afdelingen voor de EU-COGER- studie en in augustus 2022 is de dataverzameling afgerond.
Meer dan 60 revalidatiecentra in tien Europese landen namen deel aan deze studie. De deelnemende landen zijn: Nederland, Tsjechië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Israël, Italië, Malta, Spanje en Rusland.

Wij verzamelden gegevens van cliënten die werden opgenomen voor GRZ met als hoofddiagnose COVID-19 (SARS-CoV-2) op vier momenten: bij opname, ontslag en follow-up na zes weken en zes maanden. De follow-up metingen (zes weken en zes maanden na ontslag) vonden telefonisch plaats. De gegevens die we gebruiken in dit onderzoek worden standaard in de geriatrische revalidatie verzameld, zoals: medische voorgeschiedenis, symptomen, kwaliteit van leven, duur van ziekenhuisopname en gegevens over het ADL functioneren vóór en na de revalidatie.

Read this text in English:

EU-COGER: European cooperation in geriatric rehabilitation research after COVID-19

The EU-COGER study is a European observational multicentre study on the treatment and recovery of post-COVID-19 patients in geriatric rehabilitation.

The aims of the EU-COGER study are:
– To gain insight into the recovery of older COVID-19 patients during and after stay at a rehabilitation department.
– To gain insight into the content of post-COVID-19 rehabilitation in various European countries: What treatment strategies are used? Which professionals are involved?

Study results will contribute to improved post-COVID-19 rehabilitation care.

In September 2020 we started recruiting rehabilitation departments for the EU-COGER study and in August 2022 data collection was completed.
More than 60 rehabilitation departments in 10 European countries participated in this study. Participating countries are the Netherlands, Czech Republic, Germany, Ireland, Israel, Italy, Malta, Spain, Russia, and the United Kingdom.

Data was collected at 4 timepoints: at admission, at discharge, at 6 weeks and 6 months after discharge from the rehabilitation department. The follow-up measurements (at 6 weeks and 6 months after discharge) were conducted via telephone. The collected data consisted of measures which are collected as part of regular care in geriatric rehabilitation, e.g., medical history, symptoms, functional status (at admission and after discharge), quality of life, length of stay, etc.